Suuret investoinnit Äänekoskelle

Äänekoski on merkittävä työllistäjä

Äänekoski on Keski-Suomessa sijaitseva teollisuuskaupunki, jonka naapurikuntia ovat mm. Saarijärvi ja Laukaa. Asukkaita Äänekoskella on (2016) noin 19 000, ja se on nykyisellään Keski-Suomen merkittävin työllistäjä. Äänekoskella toimii suuria teollisuuden yrityksiä kuten Valtra, Metsä Wood Suolahden tehtaat, Metsä Board Oyj, CP Kelco Oy, Meconet Oy, Osuuskauppa Keskimaa ja Valio Oy. Sekä Metsä Fibre Ab, jonka uusi biotuotetehdas on ollut alueelle todella merkittävä investointi ja työllistäjä. Sen ansiosta Äänekoskella on tehty viime vuosina todella mittavia teollisuuden ja infrastruktuurin investointeja jopa kansainvälisellä tasolla mitattuna.

Metsäteollisuuden historian mittavin investointi

Äänekoskelle valmistui vuonna 2017 tuo Suomen metsäteollisuuden historian mittavin investointi, noin 1,2 miljardia euroa maksava biotuotetehdas, jonka mukana tuli 1 500 uutta pysyvää työpaikkaa. Jo rakennusaikanaan se työllisti 2 000 työntekijää. Pysyvistä uusista työpaikoista valtaosa on kuljetuksen ja puunkorjuun työpaikkoja.

Biotuotetehtaassa tuotetaan paitsi sellua paperiteollisuuden tarpeisiin, myös bioenergiaa ja muita biomateriaaleja. Näitä sivutuotteita ovat mm. tärpätti, tuotekaasu, mäntyöljy, rikkihappo sekä biokaasu. Päätuotetta sellua tehtaassa pystytään tuottamaan 1,3 miljoonaa tonnin vuositasolla. Valtaosa sellusta myydään ulkomaille mm. pehmo- ja painopaperin, kartongin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Sellu on puuhakkeista kemiallisella massanvalmistusmenetelmällä tuotettua paperimassaa. Tyypillinen sellu on vaaleaa, kuivattua massaa.

Äänekosken biotuotetehdas ei käytä fossiilisia polttoaineita, vaan se päinvastoin tuottaa bionergiaa yli oman käyttötarpeensa. Ja puusta saatava raaka-aine hyödynnetään sataprosenttisesti. Äänekosken tehtaan myötä Suomen bioenergian osuus kaikesta energiantuotannosta nousee arviolta 22 prosenttiyksiköllä. Jo aiemmin Metsä Fibren sellutehtaat tuottivat Suomen uusiutuvasta energiasta noin 13 prosenttia (2014), ja se on siten maamme suurimpia uusiutuvan energian tuottajia.

Uusi näyttävä eritasoliittymä ja moottoritie

Kasvavien liikennemäärien vuoksi Äänekoskella on tehty myös mittavia parannustoimenpiteitä tieliikenteen osalta. 2017 valmistui ja avattiin liikenteelle uusi Huutomäen eritasoliittymä Äänekoskella, ja siitä eteenpäin nelostie jatkuu uutena moottoritienä. Vanha nelostie jää rinnakkaistieksi, ja siihenkin tullaan tekemään muutoksia. Asteittain käyttöön avatut ja osittain vielä rakenteilla olevat massiiviset ja näyttävät tiemuutokset ja rakennustyöt olisi tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmiina liikenteen käyttöön kesäkuussa 2019.

admin

View more posts from this author