Kutsunnat alkavat Saarijärvellä

Keski-Suomen kutsuntakierros

Keski-Suomen aluetoimiston, joka on osa panssariprikaatia, aloittaa kutsuntakierroksensa vuonna 2018 Saarijärveltä. Kierros alkoi 15. elokuuta, ja se kiertää Saarijärven ympäryskuntien kautta läpi Keski-Suomen päättyen Jyväskylään 14. joulukuuta. Tänä vuonna kutsuntoihin kutsutaan vuonna 2000 syntyneet miehet, jotka tulevat nyt asevelvollisuusikään. Kunnissa järjestetään tavallisesti yksi kutsuntatilaisuus per kunta, mutta Jyväskylässä tilaisuuksia on tänä vuonna peräti 11.

Vuonna 2000 syntyneitä miehiä on tänä vuonna Keski-Suomessa 1543, ja heidän lisäkseen kutsuntoihin on kutsuttu tänä vuonna yhteensä 270 aiemmissa kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi määriteltyä henkilöä. Suurin osa Keski-Suomen kutsuntojen nuorista miehistä aloittaa palveluksensa tänä päivänä Kainuun prikaatissa, Kajaanissa.

Asevelvollisuus

Suomen ensimmäinen asevelvollisuuslaki astui voimaan vuonna 1881. Kutsunnat on lain mukaan asevelvollisuuteen kuuluva vuosittainen tapahtuma, jossa asevelvollisuusikäiset miehet kutsutaan saapumaan määrättyyn paikkaan, jotta heille voidaan määrätä palvelusaika ja -paikka. Tilaisuudessa jaetaan myös tietoa asevelvollisuudesta ja sen suorittamisesta. Tänä päivänä kutsuntoihin osallistuminen on asevelvollisuusikäisille pakollista, ja niihin kutsutaan aina kyseisenä vuonna 18-vuotta täyttävät nuoret miehet. Lisäksi kutsuntoihin kutsutaan ne, jotka on määrätty tarkastettaviksi uudelleen aiemmissa kutsunnoissa. Samoin niiden jotka ovat jättäneet osallistumatta aiempiin kutsuntoihin tai saaneet Suomen kansalaisuuden jo 18-vuotta täytettyään, tulee osallistua kutsuntoihin.

Kutsuntoihin tulee nuorelle kutsu hyvissä ajoin ennen tapahtuman ajankohtaa. Armeijaa on viime vuosina nykyaikaistettu vastaamaan enemmän nykynuorison mieltymyksiä, ja uusimpia uudistuksia armeijamaailmassa on aivan viime aikoina esillä ollut armeijan kasvisruokapäivien lisäys kahteen päivään viikossa.

Osana kutsuntoja on terveystarkastus, joka suoritetaan yleensä omalla terveysasemalla ja jossa määritellään asevelvollisen kelpoisuusluokkamääritys. Toisinaan jo kutsunnoissa voidaan suorittaa lääkärintarkastus, mikäli se todetaan tarpeelliseksi. Aiemmin suoritettu psykologinen testi on kuitenkin jäänyt pois kutsunnoista. Kutsunnoista pois jääminen on asevelvollisuusrikos, josta määrätään sakkorangaistus, ja liikkeellepanon aikana pois jäämisestä voidaan määrätä enintään puolen vuoden vankeusrangaistus. Tästä huolimatta kutsunnoista jää vuosittain pois useita satoja asevelvollisia.

Palveluksen aloittamispäivät ovat tammikuun ja heinäkuun alussa, ja varusmiespalvelus määrätään aloittamaan kutsunnoista lukien kolmen vuoden kuluessa. Nykyään erikoisjoukkoihin ei voi enää hakea kutsunnoissa, vaan niihin haku tapahtuu erikseen myöhemmässä vaiheessa. Samoin palvelusajan pituus ja tehtävä armeijassa määräytyy nykyään vasta joukko-osastossa.

admin

View more posts from this author