Karhunmetsästyskausi alkanut

Karhun kaatoluvat

Karhunmetsästyskausi on alkanut 20 elokuuta tänä vuonna. Suomen riistakeskus on myöntänyt 260 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen kaatamiseen tänä vuonna. Tämän lisäksi poronhoitoalueella on oma, 95 kaatoluvan kiintiönsä. Karhunmetsästys on kokenut viime vuosina uuden tulemisen, ja pyyntilupiakin on myönnetty nyt enemmän kuin keskimäärin vuosittain (100-200 lupaa). Karhunmetsästyksen taidot ovat osassa maata hiipuneet ja tilannetta pyritään paikkaamaan kouluttamalla metsästäjiä, mutta Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomessa metsästystä on harjoitettu runsaasti ja siellä löytyy myös osaamista tähän vaativaan metsästyksen lajiin.

Karhunmetsästys on laissa tarkoin säädeltyä. Vuosittaisten pyyntilupien lisäksi karhunkaatoon osallistuvalla metsästäjällä on oltava riittävät ja todennetut valmiudet siihen. Metsästäjän on suoritettava ampumakoe, jossa ammutaan 90 sekunnin aikana karhun malliseen kuvioon neljä laukausta. Kaikkien laukausten on osuttava osuma-alueeseen, joka on noin 17 senttimetriä halkaisijaltaan. Karhua ei metsästettäessä saa ajaa ulos pesästä, eikä myöskään ampua pesältä. Karhua ei saa houkutella kohteeksi ravinnon avulla, eli haaskaa tai riistapeltoa ei saa karhun metsästyksessä käyttää hyödyksi. Ja karhunaaras pentuineen on aina rauhoitettu eikä niitä saa metsästää.

Kun karhu on kaadettu, tulee sen liha tarkastuttaa trikinoosin varalta ennen sen valmistamista ravinnoksi. Ja jos karhun lihaa hyödynnetään kaupallisesti, on siihen saatava lupa Suomen ympäristökeskukselta. Tätä lupaa varten tulee olla myös todistus Suomen riistakeskukselta, ja siinä maininta kaadon luvallisuudesta. Näin pyritään estämään luvaton karhunkaato, sillä karhun liha on kysyttyä ja kovissa kilohinnoissa.

Tutkimustarkoitukseen

Myös Luonnovarakeskus Luke on kiinnostunut syksyn karhunmetsästyssaaliista tutkimusmielessä. Kaadetuista karhuista ollaan halukkaita saamaan tiettyjä osia, kuten jäännehammas, joka sijaitsee kulmahampaan takana. Hammas on tarkoitus lähettää Yhdysvaltoihin tutkittavaksi ja siitä määritellään karhun ikä.

Myös karhun ihrakerros tulisi mitata lonkkakyhmyn kohdalta, sen perusteella selvitetään kuinka hyvin karhu on kerännyt ravintoa talven varalle. Karhun etutassu tulisi mitata, se leveys puolestaan kertoo tutkijoille karhun sukupuolen. Tassun avulla voidaan saada myös arvio karhun iästä jos jäännehammasta ei ole saatu. Myös karhun sukuelimet ovat asia jotka kiinnostavat tutkijoita. Metsästäjien tulisi irroittaa ne sukupuolen sekä lisääntymiskyvyn määrittelyä varten. Samoin kudosnäytteitä halutaan otettavan määritellyistä paikoista mm. karhun geneettisen perimän selvittämiseksi.

admin

View more posts from this author